D&D Roadshow ARC Stockton Invitation

Do you care about theatre and performance? 
Do you want to meet other people who care? 
Do you want to have your say about what theatre and performance should look like in the future?
Do you want to be part of that future? 
Do you want to support theatre and performance in the North East? 
Do you want to make something happen? 

Over the past two years, here at ARC we have been discovering just how much passion for theatre and performance there is in the North East. And not just passion, but talent too. Since the beginning of our artist development programme in 2010, we have worked with more than 200 artists and performers, all of whom are contributing to a rich and vibrant scene right here in Stockton, in Teesside, in the North East. 

Too often this region is overlooked, so this is your opportunity to take part in a unique nationwide conversation, and SHOUT about what we do, because Devoted and Disgruntled is coming to the North East! 

D&D began in 2006 when Phelim McDermott of Improbable invited people who were ‘devoted and disgruntled’ to come together around the question ‘What are we going to do about theatre?’ It was an open and collaborative conference, a chance to check in with the theatre community, share news about what was being done well, what could be done better and take action on how to improve things.  

Devoted & Disgruntled has subsequently become an inspiring annual three day event, with more than 100 offshoot D&D events, including some here in the North East run in conjunction with The Empty Space. These events have kept the important conversations alive and have led to companies being formed, venues being opened, festivals started, shows created, and many other projects and initiatives. 

We are passionate about ensuring that the North East continues to be part of these conversations. As part of the London 2012 Festival D&D is going on the road, visiting 20 different locations round the country, linked by a new interactive D&D website, which will record and connect all the events – and we are delighted that ARC, Stockton Arts Centre, will be hosting one on Wed 11 July!

This is your opportunity to set the agenda, to talk about what is important to you, and to have your say on the future of theatre and performance. Whether you consider yourself a performer, director, writer, producer, technician, designer, administrator, programmer, audience member or have or would like to have any other role associated with theatre and performance – we would like you to come! 

The event is free, and we want to know who is coming, so please sign up now. And do help us spread the word…

Register here: 

http://www.devotedanddisgruntled.com/events/dd-roadshow-stockton/

15 June 2012 ·

DEVOTED AND DISGRUNTLED BANGOR    What are we going to do about theatre and the performing arts in 2012 and beyond?    7th July 2012, 10am – 6pmRathbone Dining Room, Bangor University, College Road, Bangor LL57 2DF

DEVOTED AND DISGRUNTLED BANGOR
    What are we going to do about theatre and the performing arts in 2012 and beyond?

    7th July 2012, 10am – 6pm
Rathbone Dining Room, Bangor University, College Road, Bangor LL57 2DF

15 June 2012 ·

D&D Roadshow Bangor: Elen ap Robert Invitation/Gwahoddiad

GWAHODDIAD

A ydych chi’n hoffi’r theatr?
A ydych chi’n rhwystredig amdani?
Ydych chi’n teimlo nad oes gan gynulleidfaoedd lais?
Ydych chi’n ystyried fod gan theatr yng Nghymru hunaniaeth ei hun?
Ydych chi’n teimlo bod gormod o ddweud a dim digon o wneud?
Ai dyma’r amser cywir i Gymru gynnal trafodaeth am ddyfodol theatr yn ein gwlad?    

Yn 2012 am y tro cyntaf erioed, mae gennych gyfle i gymryd rhan mewn sgwrs unigryw drwy’r DU mewn dau ddigwyddiad agored a thrawiadol yng Nghymru. 

Partneriaeth rhwng
IMPROBABLE
a
NATIONAL THEATRE WALES
gyda
PONTIO

Mae Taith Devoted & Disgruntled yn rhan o Ŵyl 2012, sef diweddglo’r Olympiad Diwylliannol, gyda 19 digwyddiad ym mhob rhan o’r DU rhwng mis Mehefin a mis Hydref.

Gwahoddiad gan John McGrath a Lucy Davies, Theatr Genedlaethol Cymru

Rydym wrth ein boddau i fod yn rhan o Devoted and Disgruntled yng Nghymru. Ni fyddai Theatr yn ddim heb yr angerdd a’r cwestiynnu mae D&D yn ymgorffori yn ei enw – ac mae gan theatr Gymraeg ystod eang o farnau a syniadau ynglyn â beth, sut a ble nesaf i’n celfyddyd, ein proffesiwn, ein hobsesiwn. Mae D&D yn cynnig y cyfle i ni roi ein gobeithion a’n poenau ar waith mewn fforwm gynhyrchiol, cydweithiol – er mwyn dychmygu’r dyfodol, a gwneud iddo weithio.

Yn NTW rydym yn orlawn o syniadau a dyheadau ar gyfer theatr yng Nghymru.   Ond mae syniadau gwell wastad ar gael. Mae D&D yn gyfle gwych i’r artist profiadol eistedd ochr yn ochr â’r dalent mwyaf newydd, i’r arbrofwr gymysgu â’r clasurwr, yr unigolyn siarad â’r sefydliad, y gynulleidfa gyda’r gwneuthurwr, ac i bob un ohonom ddarganfod posibiliadau newydd. Edrychwn ymlaen at weld cymaint o bobl Cymru sy’n hoffi theatr â phosib yn ddau ddigwyddiad D&D a gynhelir mewn partneriaeth â dau ffrind ffantastig: Pontio a Sherman Cymru.    

Gwahoddiad gan Elen ap Robert, Cyfarwyddwr Artistig Pontio

Mae Pontio yn estyn croeso cynnes i bawb sydd o’r un farn â mi, bod y theatr yn bwysig i ni a’n cymunedau.   

Gyda datblygiad canolfan newydd y celfyddydau ac arloesi ym Mangor, mae hwn yn amser delfrydol i ganolbwyntio ein trafodaethau ar ddyfodol y theatr yng Nghymru.     

Mae Pontio mewn cyfnod tyngedfennol, yn cyflwyno gwaith a datblygu gweithgareddau i bawb gymryd rhan ynddynt yn y cyfnod sy’n arwain at agor y ganolfan yn 2014.  
Bydd cyflwyno a chyd-gyflwyno theatr yn Gymraeg, Saesneg, ac wrth gwrs theatr heb unrhyw iaith o gwbl, yn rhan annatod o weledigaeth artistig Pontio. 
Credaf fod y llwyfan hwn i drafod yn gyfle gwych i bobl yng ngogledd Cymru ddod at ei gilydd i rannu eu barn, gobeithion, a syniadau. Gall hyn arwain at rywbeth arbennig iawn. Felly dewch i ddweud wrthym beth yw eich barn a sut ydych yn teimlo - mae Pontio yn edrych ymlaen at eich gweld a chlywed eich barn!
Elen ap Robert 

Beth yw Devoted & Disgruntled?

Gwahoddiad gan Phelim McDermott, Cyfarwyddwr Artistig, Improbable

Yn 2006 estynnais wahoddiad cynnes a chynhaliwyd  ”Devoted & Disgruntled: Beth ydym yn mynd i’w wneud am y theatr?” am y tro cyntaf. Roedd hon yn gynhadledd agored a chydweithredol, roedd yn gyfle i gysylltu â chymuned y theatr, rhannu newyddion am yr hyn rydym yn ei wneud yn dda, trafod beth y gallwn ei wneud yn well a gweithredu er mwyn gwella pethau.  

Ers hynny mae Devoted & Disgruntled wedi datblygu i fod yn ddigwyddiad tri diwrnod blynyddol ysbrydoledig ac ers hynny cynhaliwyd 100 o ddigwyddiadau D&D llai. Roedd rhai yn ddigwyddiadau ategol gyda thema arbennig a gynhaliwyd bob mis, cynhaliwyd rhai yn y DU fel D&D yr Alban a  D&D gogledd ddwyrain Lloegr, a bu rhai’n ddigwyddiadau rhyngwladol fel D&D Efrog Newydd a Vancouver. Mae’r cynadleddau hyn wedi cadw’r trafodaethau pwysig yn fyw ac wedi arwain at ffurfio cwmnïau, agor lleoliadau, cychwyn gwyliau, creu sioeau, a nifer o brojectau a mentrau eraill. 

Ffurfiwyd y sioe deithiol Devoted and Disgruntled mewn ymateb i nifer o geisiadau i gynnal y trafodaethau hyn er mwyn cysylltu gyda phob rhan o’r DU. Felly fel rhan o’r OIympiad Diwylliannol rydym yn mynd ar daith, yn cynnal D&Ds mewn ugain lleoliad gwahanol, ac rydym yn mynd ar-lein, yn lansio gwefan D&D rhyngweithiol newydd, a fydd yn cofnodi ac yn cydgysylltu’r holl ddigwyddiadau D&D. 

Ym myd theatr, fel ag mewn cymaint o feysydd eraill, teimli’r fel petai’r rhaglen wedi ei gosod, a’r penderfyniadau wedi cael eu gwneud ganddyn  “nhw” sef y bobl na allwn eu gweld na’u cyrraedd. Rydym yn aros iddyn “nhw” siarad am y pethau rydym ni’n meddwl sydd eisiau eu trafod ac iddyn “nhw” ddatrys ein problemau.  Ond wyddoch chi beth? Dydyn “nhw” ddim yn mynd i wneud hynny, ond fe allwch chi, a D&D yw’r lle i ddechrau. Felly os ydych chi’n meddwl bod yna gwestiynau sydd eisiau eu gofyn, projectau rydych eisiau eu cefnogi, pethau rydych eisiau eu newid, dewch i ymuno yn y drafodaeth gydag Improbable yr haf yma ar  sioe deithiol Devoted & Disgruntled 2012. Gall arwain at ad-drefnu byd y theatr. Mae hwn yn gyfle unigryw i’ch llais gael ei glywed ac i ni wrando ar ein gilydd, wyneb yn wyneb ac ar-lein, yn lleol ac yn genedlaethol. Ymunwch â ni a gadewch i ni weithio gyda’n gilydd i wella’r theatr a gwneud theatr well. 

Phelim McDermott ac Improbable

To read an English version of the Invitation click here
http://www.devotedanddisgruntled.com/events/dd-roadshow-bangor/#invite

15 June 2012 ·

DEVOTED AND DISGRUNTLED BRISTOL    What are we going to do about theatre and the performing arts in 2012 and beyond?
A two day event    30th June and 1st July 2012, 10am – 6pmTobacco Factory Theatre, Raleigh Road, Bristol BS3 1TF

DEVOTED AND DISGRUNTLED BRISTOL
    What are we going to do about theatre and the performing arts in 2012 and beyond?

A two day event
    30th June and 1st July 2012, 10am – 6pm
Tobacco Factory Theatre, Raleigh Road, Bristol BS3 1TF

15 June 2012 ·

Tobacco Factory Theatre: Ali Robertson’s Invitation

Jam tomorrow, jam yesterday, but never jam today


For a while now, there’s been a feeling around that the south west and Bristol in particular is going to be a wonderful place to make theatre. It has felt like we’re on the cusp of something glorious. It’s true, things are already pretty special in the region: artists are making good work; Bristol is regularly described as the go-to city for graduate, new and emerging theatre-makers; it’s saying ‘yes’ in a way that no other places outside London are.  

That all this has been built up organically reflects wonderfully well on the region, and yet there are things to be genuinely concerned about. The situation as it stands feels very precarious. Aside from the talent, passion and determination that abounds there is something just not solid enough in the foundations and infrastructure to support the achievement of the sector’s aspirations. For example, I am always dismayed to hear how even those artists who are amongst the most successful in the region in terms of quality of work and reputation are surviving on so little. It seems to me that it’s hard to make work for all the wrong reasons, and I am worried about the how the day to day realities of living and making a career impact detrimentally on the morale and ambition of theatre-makers at every level – from those just starting out to those who’ve been around the block. 

If we want Bristol to be everything it could be then I don’t think we can just keep going on as we are. In fact I’m afraid of what’ll happen if we do: it feels just as likely that things could fall apart as it does that they could become glorious.

I said ‘yes’ to the D&D Roadshow coming to the TFT because I want concrete things to happen, things that concern artists not just here but all over the country.  Being part of a nationwide conversation represents a real opportunity for transformative change – change that must happen if we are to not just survive but also thrive, change that sees Bristol take the leap and move from being on the cusp of glorious to actually being glorious. 

Ali Robertson

Director, Tobacco Factory Theatre

Book tickets here:

http://www.devotedanddisgruntled.com/events/dd-roadshow-bristol/#booking

15 June 2012 ·

London 2012 Festival, Improbable and Curve invite you to The Grand opening of the Devoted and Disgruntled Roadshow is at the Leicester Curve 21 June & 22nd June 

London 2012 Festival, Improbable and Curve invite you to The Grand opening of the Devoted and Disgruntled Roadshow is at the Leicester Curve 21 June & 22nd June 

15 June 2012 ·

Leicester Curve’s Invitation: Grand Opening of D&D Roadshow

WHAT ARE WE GOING TO DO ABOUT THEATRE AND THE PERFORMING ARTS IN 2012 AND BEYOND?

Feel like you’ve had this conversation before?

Feeling disconnected? Feel like your voice isn’t heard?

This is the time and event for you to move the debate on.

London 2012 Festival, Improbable and Curve invite you to the grand opening of the The Devoted & Disgruntled 2012 Roadshow: 21 June & 22 June 2012 At a crucial time for theatre and the performing arts in the UK, the Devoted & Disgruntled Roadshow seeks to engage people in a nationwide conversation. Curve takes great pleasure in inviting you to our unique theatre to kick start a ground-breaking nationwide conversation that could reshape the theatre landscape. Devoted & Disgruntled is your chance to make theatre better. If you care about theatre, if you watch it, make it, organise it or wish it was different, you are the right person to come along. Led by Improbable and supported by Curve, Arts Council England and Locog, the Devoted & Disgruntled 2012 Roadshow is touring the country as part of the London 2012 Festival and offers you a chance to meet others who are passionate about theatre, have the conversations you really need to have, and make things happen.

The events use Open Space technology (an effective practical method of thinking about and discussing ideas which does use a lot of post it notes but isn’t based around a board table or flipchart!) to capture the zeitgeist of the arts in 2012, and facilitate the emergence of a new era of connectivity and creativity for artists and audiences throughout the country. Join us over the two days and let’s work together towards making theatre better and making better theatre.

Devoted & Disgruntled Leicester is a free two-day event at Curve theatre, Leicester on 21 June 2012 4pm – 10pm & 22 June 2012 10am – 6pm.

Register here:

http://www.devotedanddisgruntled.com/events/dd-roadshow-leicester/

15 June 2012 ·

D&D Invitations

Below this Devoted and Disgruntled Roadshow Logo you’ll see a number of invitations for our annual event Devoted and Disgruntled which happened last Feb, This year was its seventh year. These invitations were created by people inspired to do so by the fact that they had already been to a D&D. Some had been every years or a few years other’s had decided to come for the first time and some had just been to our shorter themed satellite events.

If you read the invites you’ll get a great idea of what the atmosphere of D&D is like. It’s different every year and each person gets a different thing from it. Mostly because your experience of it is totally navigated by your own sense of participation.

You simply join in as much or a little as you like. You make the choices of whether you call sessions, whether you just go to other people’s or whether you use the informal structure to create your own network of off piste discussions.

Check them out if you are wondering what exactly D&D is like and whether you should come or not and join in the D&D Roadshow.

24 May 2012 ·

THE DEVOTED AND DISGRUNTLED ROADSHOW IS HERE! 

THE DEVOTED AND DISGRUNTLED ROADSHOW IS HERE! 

24 May 2012 ·

Devoted & Disgruntled 7

Devoted & Disgruntled 7

22 April 2012 ·

Welcome to D&D

Improbable host regular open space events around the UK creating the biggest and most inclusive conversation about the future of theatre and perfomance that has ever happened.
Book your place at this year's big London event by clicking here.

Stuff I Like

See more stuff I like